مرسی از همه دوستانی که با تلفن ، فرستادن اس ام اس و نوشتن کامنت تسلیت گفتن.
تنها تصویری که مدام در ذهنم تکرار می شود آن لحظه ای است که جلوی خانه قبل از توقف کامل ماشین پیاده شدم و میان آن همه آدمی که ایستاده بودند پدرم را دیدم.
خسته ، تکیده ،غمگین و تنها
...................................................................................................
ابتدای صفحه