وسط جلسه یواشکی از زیر میز برایش اس ام اس زدم ببینم موفق شده بلیط کنسرت را بگیرد یا نه. جواب داد: بله گرفتم اونم در یک جای تووووپ بیرون سالن!
...................................................................................................
ابتدای صفحه