خدا خیر دهد کسی را که بتواند دو عدد بلیط کنسرت جناب شجریان را برای من تهیه کند.
آمین

توصیه می کنم برای ماشین از بیمه آسیا استفاده کنین چون همه کارها را در کمتر از 2 ساعت انجام دادند و چک را همان موقع صادر کردند و پولش را گرفتم. اما بیمه ایران ( بیمه بدنه) بعد از آنکه از 8 صبح تا 1 بعد از ظهر توی صفهای جوروارجورش گشتم گفتند بروید یک هفته دیگر بیایید تا استعلام بیمه شما بیاید و آن وقت تازه چک صادر می شود.
ماشین را امروز تحویل می گیرم. مامان و پدرم هم خبر دارند و خیلی هم نگران نشدند. یعنی پدرم کلا خونسرد است و هیچی نپرسید فقط گفت اگر ماشین هنوز تعمیرگاه است بگو یک نگاهی هم به جلوبندی اش بکنند ( که البته این یک نگاه کوچک 64000 تومن برایم آب خورد) مامانم هم زنگ زد و گفت 4 شنبه خواب دیده که شیشه عینکش شکسته و همان موقع فهمیده که یک اتفاقی افتاده است ولی کلا خوشبختانه زیاد نگران نبود.
انگار تنها کسی که این وسط بیخودی نگران بود خودم بودم!
پ ن :
1- حقیقتش بیشتر دلم می خواست کسی خبر دار نشود تا از اعتبار رانندگی ام کم نشود. آخر ما کلا توی فامیل کَل داریم و هر کس رانندگی آن یکی را قبول ندارد. فعلا من تا اطلاع ثانوی باید از هرگونه اظهار نظری در مورد رانندگی خودم دوری کنم تا یک مدتی بگذرد و همه یادشان برود.

2- تازه دیشب با آقای همسایه رفتیم سینما!

3- همچنان بلیط کنسرت شجریانم آرزوست...

...................................................................................................
ابتدای صفحه