مامان هفته پیش قبل از رفتن کلی میوه خرید و گفت اینها را نزاری خراب بشن. تا می تونی میوه بخور هیچ ضرری نداره.
بعد از آنجایی که میوه را باید شست و پوست کند و توی بشقاب گذاشت و .... و اووووه کی حالش را دارد، تازه تنهایی بشینم میوه بخورم که چه بشود، بعدش هم مگر این چیپس و کرانچی و بستنی و ساندویچ و همبرگر دیگر وقت میوه خوردن برای آدم می گذارند! این بود که همه میوه ها تا همین دیشب دست نخوررده مانده بودند و از آنجایی که من امروز می روم خانه ( آن یکی خانه) و جمعه با مامان برمی گردم و اگر میوه ها را توی یخچال دببیند پوست من را غلفتی می کند ( درست نوشتم؟) همهء جا میوه ای را خالی کردم توی کیسه و آوردم شرکت و به همه گفتم که امروز میوه پارتی داریم.

پ ن : سومین سیب را هم همین الان خوردم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه