ماندی یادته نوشته بودی:

دلم برای کسی تنگ است
که از شمالی ترین شمال
تا جنوبی ترین جنوب
همواره با من و
پیوسته نیز بی من بوده است

حالا من هم دلم واسه همون تنگه
...................................................................................................
ابتدای صفحه