زدیم و من شدم نفر 426597 ام !
اگر قیامت و بهشت و جهنمی وجود داشته باشد که حساب من یکی با کرامالکاتبین است و آتش سوزان جهنم و دیگر فرصتی هم برای جبران وجود ندارد. تنها امیدی که باقی می ماند این است که جریان رحمان و رحیم بودن خدا هم درست باشد و گوشه چشمی هم به این شماره 426597 بخت برگشته بیاندازد و مرا از آتش جهنم خلاصی دهد.
اما!
اما اگر قیامت و بهشت و جهنمی در کار نبود و معلوم شد سر همه کلاه رفته است من یکی قول می دهم تک تک به خوابتان بیایم و خبر بدهم.بلکه بقیه فرصت استفاده از لذایذ دنیوی را داشته باشند.تنها کسی را که خبر نمی کنم این است تا باشد که یک جاییش بسوزد!
...................................................................................................
ابتدای صفحه