مدیریمان نظر جالبی در مورد گذشت زمان دارد. می گوید هر چقدر که در طول زمان کارهای بیشتری انجام دهیم گذشت آن زمان برایمان طولانی تر می شود. شاید به ظاهر روزهایی که خیلی کار داریم و سرمان شلوغ است خیلی زود بگذرد و متوجه گذشت زمان نشویم ولی در مدت طولانی مثلا پس از گذشت چند ماه این حس گذشت زود زمان را نخواهیم داشت.
به عبارت دیگر منظورش این است که وقتی زندگی حالت روتین و حلقه ای به خود بگیرد ( حلقه ای شامل کار و خانه و خوردن و خوابیدن و کارهای معمول زندگی ) گذشت زمان به نظر خیلی سریع می آید.
هر چقدر زندگی هیجان بیشتری داشته باشد و کارهای متنوع و مختلفی مثل مسافرت و تعویض شغل یا رشته تحصیلی و حتی ازدواج و چیزهایی از این قبیل در طول زمان اتفاق بیوفتد گذشت زمان طولانی تر می شود. مثال مستندش هم زمانی است که صرف خوابیدن می کنیم و چون هیچ کار مفیدی در طول مدت خواب انجام نمی دهیم به نظرمان می آید که به جای 8 ساعت خواب نیم ساعت خوابیده ایم.

پ ن : شش ماه اول سال چقدر زود گذشت، انگار همین دیروز بود که .....
...................................................................................................
ابتدای صفحه