چهارشنبه ها ناهار طبق سنت شرکت کباب کوبیده هانی است. مدیر بازرگانی مان تعریف می کند مادرش در بچگی می گفته به ازای هر دانه برنجی که توی بشقاب غذایش بماند و دور ریخته شود یکی از حوری های بهشتی را از دست می دهد و بعد هم می گوید که آن زمان بچه بوده و معنی حوری پری را درک نمی کرده و همیشه یک مشت از برنجش را توی بشقاب باقی می گذاشته . حالا افسوس می خورد که کلی حوری را از دست داده ولی حالا از زمانی که جریان را فهمیده با اشتیاق بیشتری غذایش را می خورد!

...................................................................................................
ابتدای صفحه