پسرعمه با دوست دخترش اومده خونه و جلوی مهمونا خیلی شیک سلام و احوال پرسی می کنن و بعد هم راهشونو می کشن می رن توی اتاق و درو می بندن و یک ساعت بعد هر دو شاد و شنگول میان بیرون.هیچ کس هم به روی خودش نمیاره که زیر گلوی دختره قرمزه آخه پسر عمه یادش رفته ریشاشو بزنه.
خداییش فامیلامون جدیدن خیلی روشنفکر شدن.
...................................................................................................
ابتدای صفحه