دختره شلوارشو کشیده پایین تا نقاشی روی رونشو نشونم بده.بعد هم با لحن تشویق کننده ای سعی داره منو ترغیب کنه توی کلاسهای آموزش رنگ آمیزی روی بدن ثبت نام کنم.میگه هزینه اش 50 هزار تومن برای دو جلسه است.بعدش خودت می تونی هر نقشی بخوای روی بدن بکشی.میگه از شابلن هم می تونی استفاده کنی.
خدایا یک عقلی به این بده یه پول قلمبه هم به من.
...................................................................................................
ابتدای صفحه