دوستم برای برداشتن ابرو از اینجا می کوبد می رود یوسف آباد چون کار ابروی فریبا خانم خیلی عالی است. وقتی می خواهد موهایش را های لایت کند می رود سعادت آباد چون فقط های لایت آرزو خانم را قبول دارد. اما کوتاهی مو دیگر فقط کار فلان آرایشگاه معروف جردن است که کوتاهی موهایش حرف ندارد.به گمان ماهی 150 هزار تومن حقوق می گیرد اما خودش می گوید که 150 تومن هم از شوهرش می گیرد.
چشم هایش را خمار می کند و می گوید خوشگلی خرج دارد عزیزم.
می پرسم: خوب چرا اصلا کار می کنی؟ بمون توی خونه و به خوشگلی ات برس.
می گوید: بمونم توی خانه که چی بشه؟ از صبح بشورم و بپزم و تمیز کنم.این جوری زبونم هم درازه که کار می کنم و خسته می شم. تازه زن باید استقلال داشته باشه!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه