فهوه خانه پدری زری خانم را 8 بار دیده ام. در 4 بار رفت و برگشت به خانه.
هر بار که یکی از این شاگرد شوفرهای رنگ و وارنگ کنترل تلویزیون اتوبوس را دست می گیرد خدا خدا می کنم که این بار دیگر قهوه خانه پدری زری خانم نباشد با آن بهزاد محمدی جلف که خداییش تیکه های جنسی خوبی می پراند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه