چهارشنبه توی اتوبوس در راه خانه بودم که از برادرم اس ام اس رسید با این مضمون که از بین دو گزینه زیر یکی را انتخاب کن:
1- گوشی نوکیا 7610 که هم گوشی خوبی است هم دوربین دیجیتال خوبی.
2- دوربین دیجیتال که دوربین خوبی است ولی گوشی نیست.
گمان کردم که چون قبلا حرفش را زده بود که می خواهد برای تولدم دوربین دیجیتال بخرد این اس ام اس را زده. از من که نه نمی خواهم و از او اصرار که حالا تو یکی از این گزینه ها را انتخاب کن. من اول گزینه دو را انتخاب کردم اما به قول معروف مخم را زد و مجابم کرد که کارایی یک گوشی که دوربین هم باشد بیشتر از یک دوربین دیجیتال است. پیشنهاد دادم که اگر قیمتش زیاد بود نصفش را خودم بدهم ولی قبول نکرد . من هم کلی از داشتن چنین برادری ذوق زده شده بودم که امروز صبح فهمیدم آقا می خواهد یکی از اینها برای خودش بخرد و گوشی نوکیا 7610 خودش را به من بدهد .
می دانستم از برادر جماعت خیری به آدم نمی رسد.
...................................................................................................
ابتدای صفحه