تا همین چند سال پیش قبل از آنکه آب در بیشتر نواحی ساحلی بالا بیاید ، قبل از آنکه ساحل پر شود از ویلا و پلاژهای خصوصی و قبل از آنکه ماسه های ساحل را برای ساختمان سازی ببرند و جایشان گودال های بزرگ بگذارند، قبل از آنکه نسل آن جانورهای ریزی که با هر بار پیش آمدن آب لابلای انگشتهای پایت می لولیدند و قلقلکت می دادند از بین برود، قبل از آنکه همان یک ذره ساحلی هم که مانده پر شود از قوطی های نوشابه و کیسه فریزر و آشغال و دستمال کاغذی و قبل از آنکه سفر های شمال تبدیل شود به در ویلا نشستن و خوردن و خوابیدن یکی از لذتهای سفر به شمال برایم پای برهنه قدم زدن در ساحل بود.

چقدر دلم می خواهد چند روزی را گم شوم. جایی دور از هیاهوی آدم ها و ماشین ها.
جایی دور از زندگی
...................................................................................................
ابتدای صفحه