به همین راحتی رئیس جمهور جدید را پذیرفتیم. حالا تو هی بگو کردند توی پاچه مان .

می گوید فکرش را بکن احمدی نژاد از نارمک اسباب کشی کند بیاید نزدیکی خانه تو.بعد یک روز موقع خرید از میوه فروشی آقای پتیبل ( میوه فروش محلمان مثل سگ آقای پتیبل پاچه کسی را که بخواهد خودش میوه جدا کند می گیرد) جناب پرزیدنت مردمی را می بینی که کیسه به دست روی گونی سیب زمینی خم شده و آقای پتیبل هم جرات ندارد بگوید که درهم است آقا!!!
این آقای پتیبل حکایتی دارد. خیار را از میدان تجریش می خرم کیلویی 250 تومان.آب نزده و سبز و تازه.
اینجا نزدیک خانه آقای پتیبل می فروشد 600 تومان،آن هم درهم.استدلالش این است که این خیار با آن خیار توفیر دارد. بار آخری که مجبور شدم ازش خرید کنم یک کیلو سیب زمینی را 700 تومان حساب کرد و طالبی را گفت کیلویی 1000 تومان.
آنقدر تعجب کردم که 3 بار دیگر هم قیمت طالبی را پرسیدم .
به مامان که گفتم گفت سیب زمینی کیلویی 200 تومن است و تو یا عاشق شده ای یا گوشهایت اشتباه شنیده اند.
بعد از آن از لج پتیبل هفته ای یکبار که تجریش خرید می کنم مسیرم را از جلوی مغازه اش کج می کنم تا ببیند عذاب حمل این کیسه های سنگین را فقط به خاطر خرید نکردن از مغازه اش می کشم.

پ ن : دیروز تلویزیون دیدار حداد عادل و احمدی نژاد را نشان داد. هر دو به یک اندازه نفرت انگیزند.خنده ای که روی لبشان بود نشان می داد که از این پیروزی توی ....نشان عروسی است!
.
...................................................................................................
ابتدای صفحه