یه زمانی آدم فکر می کند روزهایش یک رنگی دارند.بعضی روزها آبی بعضی خاکستری بعضی قرمز بعضی هم سیاه. هر چه که هست بالاخره یک رنگی دارند. این روزها همان لحظاتی هستند که باقی می مانند و خاطره می شوند و با یادآوری شان یا شاد می شویم یا غمگین.
بعضی روزها هم هیچ رنگی ندارند.انقدر بی رنگند که زود محو می شوند و هیچ خاطره ای از خودشان به جا نمی گذارند.هر چقدر هم تلاش کنی بعدا نمی توانی رنگی از آنها در خاطراتت پیدا کنی. گاهی هم میشود روزها را دستی رنگ کرد. فقط باید مراقب بود رنگ ها با هم قاطی نشوند چون این روزهای رنگارنگ هم به راحتی گم میشوند.

پ ن : در این چند ماه گذشته بیشتر مواقع یا روزهایم بی رنگ هستند و زود محو میشوند یا قلمو دستم گرفته ام و روزهایم را دستی رنگ می کنم . همیشه هم رنگ ها با هم قاطی میشوند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه