برای خلاصی از این سرفه های خشک و نفس گیر همه کاری کرده ام.از زدن آمپول و خوردن چندین مدل قرص و شربت تا بخور تخم گشنیز و اکالیپتوس و شیر و عسل گرم و عرق آویشن و رازیانه و حمام داغ و ماساژ و نشاسته و لعاب به دانه و معجونی از 20 قطره باریج اسانس ضد سرفه که چند قاشق شکر هم برای رفع تلخی به آن اضافه می کنیم.
هیچ کدام به اندازه داروی گیاهی که عمه ام سفارشش را کرد بد مزه نبود. روی شیشه اش نوشته شده تیزن سئال مخلصه حکیم مومن تبریزی . بوی جوراب کثیف چندین روز خیس مانده در آب و لجن کف جوب های پایین شهر را می داد.یک خوبی که داشت معده ام را کلا خالی کرد.چون 10 دقیقه بعد از خوردن زورکی اش همه محتویات معده ام را در دستشویی بالا آوردم.
سرفه هم هنوز سلام می رساند.
...................................................................................................
ابتدای صفحه