فرض کن رفتی یک رستوران و یک جور غذا هم بیشتر نداره.یعنی قدرت انتخاب نداری . یک ظرف پیتزا مخلوط میزارن جلوت.دوست نداری اما گرسنه ای و چاره ای نداری. فلفل دلمه ای هاشو میشه با نوک چنگال جدا کرد و کنار گذاشت.شانس بیاری سرسری چند تایی روش ریخته باشن.خیلی که بد شانس باشی حتما سوسیس هم داره.اینم با نوک چنگال می زاری کنار .هر چند که باعث میشه قیافه پیتزات بهم بخوره.اما قارچ رو هم اگر بخوای جدا کنی بجای پیتزا مخلوطی از یک خمیر به هم خورده روی نون برات باقی می مونه که اصلا هم اشتها برانگیز نیست. حالا زندگی هم حکایت همون پیتزاهست.اگر بخوای اون چیزهایی که دوست نداری جدا کنی هم کلی وقتت گرفته میشه هم بقیه زندگی از دهنت می افته.پس بهتره چشمهاتو ببندی ولقمه هاتو درسته فرو بدی.
...................................................................................................
ابتدای صفحه