می دونی من هم قبلا بحث می کردم.خیلی آروم و با لبخند.خیلی cool
انقدر خونسرد که همه حسودیشون میشد.غبطه می خوردن.
یک روز فهمیدم با بحث که کاری از پیش نمیره. این بود که یک کم عصبانی شدم.
بعد داد زدم.
فکر کنم فحش هم دادم.
باور کردنی نبود.
جواب داد. خیلی عالی و تمیز
حالا دیگه داد و فریاد و فحش هم جواب نمیده.
اینه که من این دولول رو خریدم.
خیلی شیکه. دو تا لوله بلند و براق داره.
خیلی هم سنگینه ، خیلی هم سرده
دستم که بهش می خوره چندشم میشه
دلم می خواد انقدر قوی باشم که عین فیلم ترمیناتور2 ( فکر کنم البته )
عین آرنولد با یک دست اسلحه به اون سنگینی رو بلند کنم
بعد عین همون صحنه یک دستی این جوری (تو که نمیبینی چه جوری)
آره همون جوری با یک دست بگیرمش بالا و بعد بگم ..
ام ..یادم نیست دقیقا چی گفت،فکر کنم گفت : get down
آره همین بود.
...................................................................................................
ابتدای صفحه