#اینجانب نظر به دستور صریح تیغ ماهی عزیزم که نوشته هایش را خیلی
دوست دارم مثل بچه آدم پست قبلی را پس می گیرم ورسما اعلام می دارم
این پست را کمی به منظور آزار و اذیت دوستان و بیشتربرای جلب توجه نوشتم.
پیشاپیش بابت فحش های احتمالی تشکر می نمایم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه