دیشب اولین شبی بود که توی خونه ام تنها خوابیدم .
هیچم نترسیدم

پ ن :
1- آدم دروغگو....
2- این کلمه خونه ام یک کمی غلغلکم میده.یک کمی هم گیجم میکنه.
اگر اینجا خونه منه پس اونجا خونه کیه؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه