بزرگترین و خوشگل ترین دسته گل دنیا را می خرم
و به خودم هدیه می دهم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه