يه ميل برام اومده با اين مضمون:
سلام .من فرين هستم .گزارشگر راديو فردا.دارم يك برنامه تهيه مي كنم در مورد دخترهايي كه از جنسيت خودشون راضي نيستن و ترجيح مي دادن كه پسر باشن.اگرمايل به مصاحبه هستين يك شماره تلفن براي من ميل كنين.

نمي دونم اين طرف چه جوري به اين نتيجه رسيده كه من از جنسيت خودم راضي نيستم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه