دلم می خواد یه خونه داشته باشم که بشه پشت پنجره هاشو پر کرد از گلدون.خونه ام باید 2 تا پنجره بزرگ داشته باشه رو به آفتاب.پشت یکیشو بنفشه می کارم توی این گلدونهای مستطیلی سفید.پشت اون یکی پنجره هم پر می کنم از کاکتوس های ریز و درشت با گلهای قرمز.پرده سرمه ای آویزون می کنم با حریر سفید.این جوری روزها که پرده کشیده است می تونم گلدون های خوشگلمو ببینم.شبها هم پرده رو می کشم.می خوام خونه ام مال خودم باشه. حتی چشم ماه و ستاره ها هم بهش نیوفته.جلوی در خونه یدونه پادر ی می اندازم با طرح ها و رنگهای شلوغ .کف خونه رو پر می کنم از گلیم .دلم می خواد خونه ام پر از رنگ باشه.بدجوری احساس کمبود رنگ می کنم.رنگ زندگیم شده کرم.در و دیوار کرم میز کرم،تخت کرم، از لباس کرم همکارم هم حالم بهم می خوره.دلم می خواد رنگ زندگیمو عوض کنم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه