با تلفن که صحبت می کنم غریبه ای به حرفهایمان گوش می دهد.
من:سلام
غریبه :سلام
مامان:سلام
من:خوبین؟
غریبه:خوبین؟
مامان:مرسی.تو چه طوری؟
من:خوبم.مرسی
غریبه:خوبم. مرسی
من:دلم براتون تنگ شده.
غریبه:دلم براتون تنگ شده.
غریبه دلش برایم تنگ شده .


#پشت پنجره نگام به آسمون
دل میگه
آیا برم
آیا نرم

#حراج انسان در فجیره
شكارچيان انسان توانستند در غرفه يكى از كشورهاى عربى از ميان ۲۸۶ دختر ايرانى، ۵۴ نفر را انتخاب و ۲۸ ارديبهشت به كشورى در حاشيه خليج فارس بفرستند تا در روز ۶ خرداد براى حراجى فجيره آماده شوند.اين حراج در حالى برگزار مى شود كه لايحه دوفوريتى مبارزه با قاچاق انسان هفته گذشته در صحن علنى مجلس به تصويب رسيد.در جلسه روز گذشته مصطفى بن يحيى خلبان ايرانى تبار شاغل در خطوط هوايى امارات متحده عربى اعلام كرد: از ۹ پرواز به صورت عادى و ۲۰ پرواز غيرعادى ايران به دبى به طور متوسط بين ۱۰ الى ۱۵ دختر روزانه به امارات فرستاده مى شوند. اغلب اين دختران از شهرهاى آبادان، اهواز، زاهدان، تبريز و كرمانشاه هستند كه بالاترين درصد آن مربوط به تهران و مشهد است. همچنين ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ايرانى از اين كشورها به ايران منتقل مى شود.
...................................................................................................
ابتدای صفحه