اگر قرار باشه مردها احساس های واقعیشونو به زنها بروز ندن چون
پررو میشن، زنها هم همین کارو بکنن چون مردها جنبه اش رو ندارن،موندم تکلیف این همه احساس قلمبه شده چیه؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه