بلاگم حسابی خاک گرفته و کثیف شده.چند وقتی هم حوصله آپدیت کردن اینجا رو
نداشتم.حتی ذوق این کامنت دونی جدید هم نتونست وادارم کنه اینجا چیزی بنویسم.
نتیجه صبر و حوصله زیاد غول تبتی عزیز این کامنت دونی جدیده.
بازم مرسی.
...................................................................................................
ابتدای صفحه