میدونی بین اون همه ویلا من عاشق اونی شدم که جاش خیلی دنج بود.
همونی که آجرهای قرمز داشت و پایین دره زیر آبشار ساخته شده بود.
...................................................................................................
ابتدای صفحه