مامان معتقده که به تنهایی می تونه گلیمشو از آب بیرون بکشه. با این حال هر وقت
پدرم مسافرت می رفت انقدر دلتنگی می کرد که پدرم عطای مسافرت رو به لقایش
می بخشید و بر می گشت. خاله تحصیل کرده است و 2 تا دختر بچه رو به تنهایی بدون شوهر
و پدر بزرگ می کنه . با این حال تعمیر گاه که می خواد بره داداشمو با خودش میبره. میگه
اگر مرد همراهت نباشه تحویلت نمی گیرن. عمه 30 سال توی مدرسه پسرونه تدریس
کرده. تفکر فمینیستی داره .و معتقده ازدواج کردن یعنی حروم کردن زندگی
برای مردی که هیچ وقت ارزشتو نمی فهمه. با این حال هر شب برای شوهر و 2 پسرش
آب میوه می گیره. سفره پهن می کنه.جمع می کنه .هر شب سردرد می گیره. رنگش میپره
ولی هیچی نمیگه که شوهرش ناراحت نشه.همکارم ماهی 400 تومن حقوق می گیره.
مستقل زندگی می کنه. چند روز پیش پای کامپیوتر زد زیر گریه و گفت دلم براش تنگ شده.
من ......دلم برات تنگ میشه. بغض میکنم و گاهی به اشکها اجازه می دهم روان بشن.
من ...تو ...او.....

حالا چه فایده که سالی یک بار روز زن را جمع بشیم دور هم و شعار بدیم.
این خانه از پای بست ویرا ن است.
...................................................................................................
ابتدای صفحه