نگفتم!!!!! امروز جلسه آخر كلاس بود،و چك من هم آماده نبود،و اين يعني
پدر جون !!مامان !!پول دارين به من بدين.......
انقدر حالم گرفته شد ، مامانم گفت : بهتر، چون همشو خرج ميكردي،
از كار قبلي كه بيكار شدم ، شروع كردم به خرج كردن پس اندازم!!!!!
ولي مثل آبي كه توي آفتاب داغ مرداد ماه زود بخار ميشه ، پول منم
تموم شد!!!!!! يك مقدار پول توي بانك دارم، ولي دفترچه اش پيش مامانه،
و امكان نداره بتونم ازش بگيرم!!!!!!!
آيييييي هوارررررر زندگيييييه سگييييييييي!!!!!!!
يك خوبي زندگي در كشور هاي اروپايي و آمريكا اينه كه ، جوونها
خيلي زود ميتونن استفلال داشته باشن، خونه جدا بگيرن، خودشون كار كنن،
هم زمان درس هم بخونن.
البته منم نرفتم. فقط شنيدم، و شنيدن كي بود مانند ديدن!!!!!!!
بايد از عاليجناب بپرسم.
بگذريم......آقا يه بانكي چيزي سراغ ندارين وام بده؟؟؟؟؟؟؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه