ببخشيد دوستان توي پست قبلي يادم رفت بنويسم كه شعر از شل سيلور
استاينه، نه من!!!
ميدونين كي دوباره برگشته؟ يك مرد، يك شب، يك قلم
اون موفع كه هنوز وبلاگ نداشتم،هر روز نوشته هاي اين وبلاگو ميخوندم،
و بايد بگم كلي ذوق كردم كه ديدم دوباره مينويسه،
تازه اينجا هم سر زده،اوييييييييييييييي،امروز چه روز خوبيه،
دوستاي جديد اومدن،توي زمستون گيلاس خوردن آي مزه ميده، به به !!!!
راستي يك جايي سراغ ندارين من برم چند روز قايم بشم؟؟؟؟؟؟
مامانم يك نفرو آورده خونه رو تميز كنه، همه چيزو ريخته به هم،
اگر بدونين چه خبره!!!!!!!!!!!!تازه خانمه كلي داره به من غر ميزنه كه
اتاقت چقدر كثيفه!!!!!!آي برم دوباره اومد!!!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه