هر دو خسته بوديم، مثلا كلي هم كار داره!!!!! من نميدونم كسي كه امتحان دكترا داره تا اين وقع شب بيدار ميمونه چي كار؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه