اگر همين الان يك غول چراغ جادو بياد و بگه يك آرزو بكن برآورده ميشه ميدونين من چي ميگم(البته اين آرزو مال همين لحظه است يعني وقتي xميل ميكند به سمت آرزو.عجب حدي!)خلاصه اينكه در حال حاضر آرزوي من رفتن به كنسرت موسيقي ملل به رهبري لوريس چكناوريان است.
بابا خوب چي كار كنم اينم يك آرزو ديگه.آخرش حسرت رفتن به يك كنسرت درست حسابي به دل من ميمونه.يكي پيدا نميشه منو ببره كنسرت.پوله بليطشم خودم ميدم.(اينم يكي ديگه از مزاياي زندگي در شهرستان.از همه چيز دور هستي!)
امروز در روزنامه خوندم به مناسبت 65 سالگي لوريس چكناوريان اركستر ارمنستان به مدت 15 شب اجراي موسيقي بدون تكرار همراه با قطعاتي از چايكوفسكي خاچاطوريان
باخ موزارت و ....... را اجرا خواهد كرد.
واييييييي خدايا !عجب عظمتي!!!!!!!!!!!!!!!!
فعلا تا اطلاع ثانوي تنها آرزوي من همينه!
ولي جدا اگر غول چراغ جادو وجود داشت ميدونين من چه آرزويي مي كردم؟
اه...نشد نميگم.چون آرزو را اگر بر زبان بياري برآورده نميشه.البته مادي نيست .معنويه(افه)
بعد ميرفتم سراغ آرزوهاي مادي.توقع زيادي ندارم.يك خونه 10000متري تو تهران.يك ويلاي 5000متري تو شمال يك الگانس و ماهي 2 مليون درآمد(آخره قانع)
ميتونستم بگم پولدارترين آدم روي زمين بشم ولي چون آدم قانعي هستم نميگم.(حالا كه غولي در كار نيست و همش كشكه بذار دلم خوش باشه كه آرزو كردم ديگه)
...................................................................................................
ابتدای صفحه