به بركت صبر و حوصله اي كه غول از خودش نشون داد (خنگ بازي منو تحمل كرد) ومعرفت اين اينترنت كه قطع نشد ياد گرفتم comment بذارم .
من اول قصد داشتم فقط براي دل خودم بنويسم ولي بعد وسوسه شدم نظر ديگران رو بدونم.
از الان بگم من آدم بي ظرفيتي هستم اگر ازم تعريف نكنين دلم ميشكنه ، بعد هيچ چيني بند زني نميتونه دل شكستمو بند بزنه ، و يك دل شكسته فقط به درد دورانداختن ميخوره.
بازم از غول جون تشكر ميكنم كه با وجود اينكه بايد صبح زود بيدار ميشد ،تا ساعت 2:30 صبح بيدار موند و كمك من كرد.
حالم با وجود اين همه قرص و آمپول اصلا بهتر نشده،امروز سر كار نرفتم،
ولي خوب خيلي خوبه،آي ناز ميكني،آي ناز ميكشن!!!!!!!!!!!!!!!!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه