از بركت اين برنامه هاي طنز تلويزيون هر چند وقت يك بار اصطلاحاتي بين مردم رواج پيدا ميكنه و بعد از مدتي فراموش ميشه.
زماني كه من دبيرستاني بودم برنامه كلاه قرمزي و پسر خاله پخش ميشد و تا مدتها با دوستام مثل كلاه قرمزي حرف ميزديم.سلايم سلايم خوفي !
بعدنوبت زيزيگولو ! شد و بعد تكيه كلامهاي مهران مديري .
اما بعضي از اين تكيه كلامها منشا ديگه اي دارن كه برام جالبه بدونم.
چند شب پيش سر شام داشتم قضيه اي رو براي پدرم تعريف ميكردم گفتم: نميدوني پدر جون كف كرده بودم!
پدرم گفت:به به !!!! اين كلمه ها چيه ميگي؟
كلي خجالت كشيدم.(تقصيرمن چيه كه يك داداش دارم همه اين اصطلاحات رو ميندازه سر زبون من)
چند روز پيش هم براي خريد كفش رفته بودم فروشگاه دارلي .
از يك كفش خوشم اومد ميخواستم بخرم ولي فروشنده گفت : خانم كفه اين كفش ديگه از مد افتاده. شوره!!!(با كسره)
گفتم يعني چي؟
گفت يعني جواده و بعد گفت اين مدل كه بهتون نشون ميدم جديدترين مدل كف كفشه.
من نميدونم آخه كي به كف كفش ديگران نگاه ميكنه كه حالا مدلش جديد باشه يا نه!!!!!!!!!!!!!
...................................................................................................
ابتدای صفحه