دل از من برد و روی از من نهان کرد خدايا با که اين بازی توان کرد
سرم خيلی درد می کنه . توی سرم صدا های زيادی هست که نمی دونم به کدوم گوش بدم.
دام دام . بنگ بنگ. وز وز
آخ .......آخ
روز جمعه با اکيپ هميشگی رفتيم کوه . خِلی خوش گذشت ولی من سرما خوردم . 2 روزه که سرم درد ميکنه.
ديشب 3 تا قرص استامينوفن خوردم .با اين حال تا ساعت 3 خوابم نبرد . مثل آدمهای مست شدم .(البته من هيچ وقت مست نكردم بدونم چه جوريه)
الان حالم افتضاحه.
...................................................................................................
ابتدای صفحه