سايت زنان ايران از افرايش مصرف سيگار در بين زنان و دختران خبر داده.
نتايج تازه ترين تحقيقات انجام شده در بين دانشجويان تهرانی نشان می دهد که
استعمال دخانيات در ميان دانشجويان تهرانی به ويژه دانشجويان دختر افزايش يافته است.
بايد اعتراف کنم که منم از ژست سيگار کشيدن خوشم مياد :"> چند بار تو خونه امتحان کردم ولی متاسفانه فهميدم که بابا اِين کاره نيستم:(:D
چون با اولين پک انقدر سرفه ميکنم که معدم از تو گلوم بالا مياد
...................................................................................................
ابتدای صفحه