چند وقت دنبال كتابي بودم كه در مورد خدايان يونان باستان نوشته شده باشه ، يكي از دوستان لطف كرد و به صورت دستنويس اطلاعاتي را در اختيارم گذاشت،
اما انگار خنگ شدم ،
من كه اين همه كتاب ميخونم و همه هم در ذهنم ميمونه ، هر چقدر اين اسامي رو ميخونم يادم نميمونه ،
اريكتونيوس پادشاه آتن، آستياناكس پسر هكتور،
نه ، نه ، نميشه ، يادم نميمونه
جايي خوندم كه انسانها در طول دوران عمرشون از درصد بسيار كمي از توانايي هاي مغزشون استفاده مي كنن، مثلا انيشتين تنها از درصد كمي از مغزش استفاده كرده. پس آدمهای عادی چه ميزان از مغزشون استفاده ميکنن؟
...................................................................................................
ابتدای صفحه