الان از کلاس آمدم. آموزش اينترنت در سازمان برق باختر.سرم حسابی درد ميکنه. همه مردا سر کلاس چرت ميزدن.من همه تلاشمو کردم .به خدا صدام گرفت از بس حرف حرف زدم.خيلِي جالبه که همه مدير هستن ولی هيچ کدام کار با windows را بلد نيستن. جدا اگر تو اين مملکت قرار باشه هر کس بر اساس لياقتش کار کنه چند نفر بايد جاشون عوض بشه
...................................................................................................
ابتدای صفحه