به خاطر احياء صبح بايد ساعت 9 ميرفتم سر كار . ولي امروز يك احساس عجيبي داشتم ، دلم نميخواست برم سر كار، تصميم گرفتم برم كتابخونه ، فكر كردم محيطش آرومه حالمو جا مياره، اما از شانس بد نمايشگاه كتاب قرآني تو سالن اصلي برگزار بود و صداي نوار نوحه تا 3 تا كوچه بالاتر می رفت. .
نيم ساعت نشستم بعد سرم از درد داشت ميتركيد ، فرار را بر قرار ترجيح دادم و آمدم خونه. يك ليوان چاي با پتو و بالشت برداشتم آمدم جلوي شومينه با خيال راحت لم دادم و تاساعت 2 كتاب خوندم و چون كسي نميدونست خونه هستم تلفن هم اصلا زنگ نزد. جديدترين كتابي كه خريدم ( طاق نصرت ) اثر اريك ماريا رمارك نويسنده آلمانيست، ارزش خواندن داره هر چند قيمتش گرونه (4500) به خاطر خريدنش عذاب وجدان گرفتم.
...................................................................................................
ابتدای صفحه